Årets löklista 2022

Kungsängslilja (Fritillaria meleagris). Foto: Dan Abelin.

Vi har beställt 51 olika sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år ons­dag 21 september.

Då kom­mer dess­utom Sara Bratt (träd­gårds­de­sig­ner vid Sofiero) dit och berät­tar om träd­gårds­kom­po­si­tion med lökar.

 1. Allium atro­pur­pu­re­um, mörk­röd vin­lök, 5 st./40 kr
 2. Allium cae­sium ’Summer Sky’, him­mels­blå, 1 st./45 kr
 3. Allium ’Cameleon’, vitro­sa, 5 st./20 kr
 4. Allium ’Summer Beauty’, blå­li­la & som­mar­blom­man­de, 1 st./35 kr
 5. Camassia leicht­li­nii (Caerulea-Gruppen), blå stjärn­hy­a­cint, 5 st./40 kr
 6. Colchicum autum­na­le ’Album’, vit tid­lö­sa, 1 st./35 kr
 7. Colchicum ’Waterlily’, lila­ro­sa & fylld tid­lö­sa, 1 st./35 kr
 8. Scilla ’Pink Giant’ (syn. Chionodoxa ’Pink Giant’), ljus­ro­sa vår­stjär­na, 5 st./25 kr
 9. Crocus chry­sant­hus ’Ladykiller’, vit­blå­pur­pur kro­kus, 5 st./30 kr
 10. Crocus chry­sant­hus ’Elegance’, gul­mörkröd, 5 st./30 kr
 11. Crocus sativus (saff­ranskro­kus), ljus­li­la, 5 st./30 kr
 12. Crocus spe­ci­o­sus ’Albus’, höst­blom­man­de & vit, 5 st./30 kr
 13. Erythronium ’White Beauty’, vit hund­tands­lil­ja, 2 st./30 kr
 14. Fritillaria davi­sii, cho­klad­brun klock­lil­ja, 2 st./30 kr
 15. Fritillaria cras­si­fo­lia, brun­to­nad klock­lil­ja, 2 st./30 kr
 16. Fritillaria mele­a­gris, kungs­ängs­lil­ja i olika fär­ger, 5 st./15 kr
 17. Galanthus ’S. Arnott’, klas­sisk snö­dropps­sort, 2 st./40 kr
 18. Hyacinthoides his­pa­ni­ca, spansk klock­hy­a­cint i vitt, blått & rosa, 5 st./15 kr
 19. Iris reticu­la­ta ’Pauline’, mörkt vin­röd våri­ris, 5 st./25 kr
 20. Iris ’Painted Lady’, vit­blå våri­ris,  5 st./25 kr
 21. Muscari lati­fo­li­um, två­fär­gad pärl­hy­a­cint, 5 st./10 kr
 22. Muscari arme­ni­acum ’Peppermint’, vit, ljus­blå ton, 5 st./10 kr
 23. Narcissus ’Elka’, påsk­lil­ja med vit trum­pet, 5 st./25 kr
 24. Narcissus (Bulbocodium-Gruppen) ’Arctic Bells’, vit, spe­ci­ell,  5 st./25 kr
 25. Narcissus (Jonquilla-Gruppen) ’Baby Moon’, gul, 5 st./15 kr
 26. Narcissus romi­eux­ii ’Julia Jane’, ljus­gul, spe­ci­ell, 5 st./25 kr
 27. Narcissus ’Angel’s Whisper’, gul, liten, 5 st./25 kr
 28. Narcissus ’Bella Vista’, vit stjärn­nar­ciss med oran­geröd mitt, 5 st./40 kr
 29. Narcissus ’Sea Princess’, vit stjärn­nar­ciss med beige mitt, 5 st./25 kr
 30. Narcissus ’Mount Hood’, klas­sisk vit påsk­lil­ja, 5 st./30 kr
 31. Puschkinia scil­lo­i­des (syn. P. liba­no­ti­ca), vit pors­lins­hy­a­cint, 10 st./15 kr
 32. Scilla bifo­lia ’Rosea’, ljus­ro­sa blåstjärna,10 st./25 kr
 33. Scilla litar­di­e­rei, blå, spe­ci­ell blom­ma, 5 st./20 kr
 34. Tulipa acu­mi­na­ta (spin­del­tul­pan), gul, långa röda spröt, 5 st./100 kr
 35. Tulipa syl­ve­stris (vild­tul­pan), gul, 5 st./20 kr
 36. Tulipa ’White Triumphator’, vit lil­je­tul­pan, 5 st./30 kr
 37. Tulipa ’Vincent Van Gogh’, mörk­röd med fran­sig kant, 5 st./30 kr
 38. Tulipa ’Fly Away’, röd lil­je­tul­pan med gul kant, 5 st./25 kr
 39. Tulipa ’Marilyn’, röd-vit lil­je­tul­pan, 5 st./25 kr
 40. Tulipa ’Ballerina’, rödo­ran­ge lil­je­tul­pan, 5 st./25 kr
 41. Tulipa ’Copper Image’, oran­ge, sen, fylld, 5 st./25 kr
 42. Tulipa ’Cream Cocktail’, Darwin-hybrid, två nyan­ser gult, 5 st./25 kr
 43. Tulipa ’Tubergen’s Gem’ (guld­tul­pan), gul/röd, 5 st./20 kr
 44. Tulipa ’Black Hero’, sen, fylld, mörk, 5 st./30 kr
 45. Tulipa ’Gavota’, gul/mörkröd tri­umftul­pan, 5 st./25 kr
 46. Tulipa ’Moonlight Girl’, ljus­gul, 5 st./30 kr
 47. Tulipa bake­ri ’Lilac Wonder’, liten, rosa­li­la syren­tul­pan, 5 st./20 kr
 48. Tulipa humi­lis ’Eastern Star’, mörk­ce­ri­se viol­tul­pan, 5 st./20 kr
 49. Tulipa ’Apricot Beauty’, apri­kos, tidig, 5 st./25 kr
 50. Tulipa ’Madonna’, vit pape­gojtul­pan, 5 st./25 kr
 51. Tulipa spren­ge­ri (som­mar­tul­pan), spe­ci­ell, röd, 2 st./180 kr

Tid: Onsdag 21 sep­tem­ber 2022 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Sommartulpan (Tulipa sprengeri). Foto: Dan Abelin.
Sommartulpan (Tulipa spren­ge­ri). Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2021

Vildtulpan (Tulipa sylvestris). Foto: Dan Abelin.

Vi har beställt 45 olika sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år ons­dag 13 oktober.

Då kom­mer dess­utom Håkan Wallander dit och före­lä­ser om jord.

 1. Allium amet­hysti­num ’Red Mohican’, ame­tist­lök, röd, 1 st./25:-
 2. Allium atro­pur­pu­re­um, vin­lök, mörk­röd, 5 st./40:-
 3. Allium cae­ru­le­um, azur­lök, him­mels­blå, 5 st./15:-
 4. Allium ’Millenium’, 1 st./35:-
 5. Allium nea­po­li­ta­num (syn. Allium cowa­nii), nea­pellök, vit, 5 st./10:-
 6. Anemone × lip­si­ensis, sva­velsip­pa, ljus­gul, 1 st./20:-
 7. Anemone nemo­ro­sa ’Lismore Blue’, vit­sip­pa, 1 st./35:-
 8. Camassia qua­mash, ätlig stjärn­hy­a­cint, blå­li­la, 5 st./10;-
 9. Crocus chry­sant­hus ’Gipsy Girl’, bägar­kro­kus, 5 st./15:-
 10. Crocus ’Ladykiller’ (Crocus chry­sant­hus ’Ladykiller’), 5 st./40:-
 11. Crocus tom­ma­si­ni­a­nus, snö­kro­kus, 5 st./10:-
 12. Fritillaria pon­ti­ca, pon­tisk klock­lil­ja, 1 st./20:-
 13. Galanthus niva­lis f. ple­ni­flo­rus ’Flore Pleno’, fylld snö­drop­pe, 10 st./55:-
 14. Galanthus ’S. Arnott’, 2 st./40:-
 15. Iris (Reticulata-Gruppen) ’Harmony’, blå våri­ris, 5 st./10:-
 16. Iris (Reticulata-Gruppen) ’Natascha’, vit våri­ris, 5 st./25:-
 17. Muscari auche­ri ’Blue Magic’, per­sisk pärl­hy­a­cint, 5 st./10:-
 18. Muscari lati­fo­li­um, bred­bla­dig pärl­hy­a­cint, två­fär­gad, 5 st./10:-
 19. Muscari neg­lectum, mörk pärl­hy­a­cint, svart, 5 st./20:-
 20. Narcissus ’Brooke Ager’, 5 st./30:-
 21. Narcissus (Bulbocodium-Gruppen) ’Arctic Bells’, 5 st./25:-
 22. Narcissus × incom­pa­ra­bi­lis ’Bella Vista’, stjärn­nar­ciss, 5 st./40:-
 23. Narcissus poe­ticus ’Actaea’, pingst­lil­ja, 5 st./45:-
 24. Narcissus pseu­do­nar­cis­sus ’Elka’, vit påsk­lil­ja, 5 st./25:-
 25. Narcissus pseu­do­nar­cis­sus ’Mount Hood’, klas­sisk och vit påsk­lil­ja, 5 st./30:-
 26. Narcissus (Jonquilla-Gruppen) ’Baby Moon’, 5 st./15:-
 27. Narcissus romi­eux­ii ’Julia Jane’, blek påsktrum­pet, 5 st./25:-
 28. Narcissus ’Sabrosa’, 5 st./15:-
 29. Puschkinia scil­lo­i­des (syn. Puschkinia liba­no­ti­ca), pors­lins­hy­a­cint, 10 st./15:-
 30. Scilla bifo­lia ’Alba’, tidig blå­stjär­na, 10 st./25:-
 31. Scilla for­be­sii (syn. Chionodoxa sie­hei), vår­stjär­na, 5 st./10:-
 32. Scilla litar­di­e­rei, dal­ma­tisk blå­stjär­na, ”blå och spe­ci­ell blom­ma”, 5 st./20:-
 33. Tulipa bake­ri ’Lilac Wonder’, syren­tul­pan, liten och rosa­li­la, 5 st./20:-
 34. Tulipa clu­si­a­na f. dini­ae ’Tubergen’s Gem’, guld­tul­pan, gul/röd, 5 st./20:-
 35. Tulipa ’Cream Cocktail’, två nyan­ser av gult, 5 st./25:-
 36. Tulipa (Darwinhybrid-Gruppen) ’Daydream’, lju­so­ran­ge, 5 st./25:-
 37. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’Fly Away’, röd lil­je­tul­pan med gul kant, 5 st./25:-
 38. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’Marilyn’, röd/vit lil­je­tul­pan, 5 st./25:-
 39. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’Pieter de Leur’, röd lil­je­tul­pan, 5 st./25:-
 40. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Liljeblommiga Gruppen) ’White Triumphator’, vit lil­je­tul­pan, 5 st./30:-
 41. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Sena Fylldblommiga Gruppen) ’Black Hero’, fylld och mörk, 5 st./30:-
 42. Tulipa ges­ne­ri­a­na (Triumph-Gruppen) ’Gavota’, gul/mörkröd tri­umftul­pan, 5 st./25:-
 43. Tulipa humi­lis ’Eastern Star’, viol­tul­pan, mörk­ce­ri­se, 5 st./20:-
 44. Tulipa ’Moonlight Girl’, ljus­gul, 5 st./30:-
 45. Tulipa syl­ve­stris, vild­tul­pan, gul, 5 st./20:-

Lökförsäljningen sker efter före­dra­get och kom­mer att gå till på samma sätt som tidi­ga­re år. Alla får en num­mer­lott (när man kom­mer till loka­len) som vi sedan drar, till exem­pel 13, då får alla med lott­num­mer 11–20 gå och hand­la fyra (4) lök­på­sar och betala.

När alla hand­lat en gång så vän­der vi på ord­ning­en och de som hand­lat sist får hand­la först. Tredje run­dan får alla hand­la fritt av res­te­ran­de påsar. Vi hop­pas alla ska bli nöjda.

Tid: Onsdag 13 okto­ber 2021 kloc­kan 19.
Plats: Källarsalen, AF-bor­gen, Sandgatan 2, Lund (hiss finns).
Karta på Google Maps.

Parkering på gångav­stånd finns på Mårtenstorget. Det finns också par­ke­rings­ga­rage under Ica Malmborgs (Clemenstorget) eller vid Västra Stationstorget. Cirka 500 meters gång från Lunds cen­tral­sta­tion, om du kom­mer med kollektivtrafik.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.