Årets löklista 2022

Vi har beställt 51 olika sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te – i år ons­dag 21 september.

Då kom­mer dess­utom Sara Bratt (träd­gårds­de­sig­ner vid Sofiero) dit och berät­tar om träd­gårds­kom­po­si­tion med lökar.

 1. Allium atro­pur­pu­re­um, mörk­röd vin­lök, 5 st./40 kr
 2. Allium cae­sium ’Summer Sky’, him­mels­blå, 1 st./45 kr
 3. Allium ’Cameleon’, vitro­sa, 5 st./20 kr
 4. Allium ’Summer Beauty’, blå­li­la & som­mar­blom­man­de, 1 st./35 kr
 5. Camassia leicht­li­nii (Caerulea-Gruppen), blå stjärn­hy­a­cint, 5 st./40 kr
 6. Colchicum autum­na­le ’Album’, vit tid­lö­sa, 1 st./35 kr
 7. Colchicum ’Waterlily’, lila­ro­sa & fylld tid­lö­sa, 1 st./35 kr
 8. Scilla ’Pink Giant’ (syn. Chionodoxa ’Pink Giant’), ljus­ro­sa vår­stjär­na, 5 st./25 kr
 9. Crocus chry­sant­hus ’Ladykiller’, vit­blå­pur­pur kro­kus, 5 st./30 kr
 10. Crocus chry­sant­hus ’Elegance’, gul­mörkröd, 5 st./30 kr
 11. Crocus sativus (saff­ranskro­kus), ljus­li­la, 5 st./30 kr
 12. Crocus spe­ci­o­sus ’Albus’, höst­blom­man­de & vit, 5 st./30 kr
 13. Erythronium ’White Beauty’, vit hund­tands­lil­ja, 2 st./30 kr
 14. Fritillaria davi­sii, cho­klad­brun klock­lil­ja, 2 st./30 kr
 15. Fritillaria cras­si­fo­lia, brun­to­nad klock­lil­ja, 2 st./30 kr
 16. Fritillaria mele­a­gris, kungs­ängs­lil­ja i olika fär­ger, 5 st./15 kr
 17. Galanthus ’S. Arnott’, klas­sisk snö­dropps­sort, 2 st./40 kr
 18. Hyacinthoides his­pa­ni­ca, spansk klock­hy­a­cint i vitt, blått & rosa, 5 st./15 kr
 19. Iris reticu­la­ta ’Pauline’, mörkt vin­röd våri­ris, 5 st./25 kr
 20. Iris ’Painted Lady’, vit­blå våri­ris,  5 st./25 kr
 21. Muscari lati­fo­li­um, två­fär­gad pärl­hy­a­cint, 5 st./10 kr
 22. Muscari arme­ni­acum ’Peppermint’, vit, ljus­blå ton, 5 st./10 kr
 23. Narcissus ’Elka’, påsk­lil­ja med vit trum­pet, 5 st./25 kr
 24. Narcissus (Bulbocodium-Gruppen) ’Arctic Bells’, vit, spe­ci­ell,  5 st./25 kr
 25. Narcissus (Jonquilla-Gruppen) ’Baby Moon’, gul, 5 st./15 kr
 26. Narcissus romi­eux­ii ’Julia Jane’, ljus­gul, spe­ci­ell, 5 st./25 kr
 27. Narcissus ’Angel’s Whisper’, gul, liten, 5 st./25 kr
 28. Narcissus ’Bella Vista’, vit stjärn­nar­ciss med oran­geröd mitt, 5 st./40 kr
 29. Narcissus ’Sea Princess’, vit stjärn­nar­ciss med beige mitt, 5 st./25 kr
 30. Narcissus ’Mount Hood’, klas­sisk vit påsk­lil­ja, 5 st./30 kr
 31. Puschkinia scil­lo­i­des (syn. P. liba­no­ti­ca), vit pors­lins­hy­a­cint, 10 st./15 kr
 32. Scilla bifo­lia ’Rosea’, ljus­ro­sa blåstjärna,10 st./25 kr
 33. Scilla litar­di­e­rei, blå, spe­ci­ell blom­ma, 5 st./20 kr
 34. Tulipa acu­mi­na­ta (spin­del­tul­pan), gul, långa röda spröt, 5 st./100 kr
 35. Tulipa syl­ve­stris (vild­tul­pan), gul, 5 st./20 kr
 36. Tulipa ’White Triumphator’, vit lil­je­tul­pan, 5 st./30 kr
 37. Tulipa ’Vincent Van Gogh’, mörk­röd med fran­sig kant, 5 st./30 kr
 38. Tulipa ’Fly Away’, röd lil­je­tul­pan med gul kant, 5 st./25 kr
 39. Tulipa ’Marilyn’, röd-vit lil­je­tul­pan, 5 st./25 kr
 40. Tulipa ’Ballerina’, rödo­ran­ge lil­je­tul­pan, 5 st./25 kr
 41. Tulipa ’Copper Image’, oran­ge, sen, fylld, 5 st./25 kr
 42. Tulipa ’Cream Cocktail’, Darwin-hybrid, två nyan­ser gult, 5 st./25 kr
 43. Tulipa ’Tubergen’s Gem’ (guld­tul­pan), gul/röd, 5 st./20 kr
 44. Tulipa ’Black Hero’, sen, fylld, mörk, 5 st./30 kr
 45. Tulipa ’Gavota’, gul/mörkröd tri­umftul­pan, 5 st./25 kr
 46. Tulipa ’Moonlight Girl’, ljus­gul, 5 st./30 kr
 47. Tulipa bake­ri ’Lilac Wonder’, liten, rosa­li­la syren­tul­pan, 5 st./20 kr
 48. Tulipa humi­lis ’Eastern Star’, mörk­ce­ri­se viol­tul­pan, 5 st./20 kr
 49. Tulipa ’Apricot Beauty’, apri­kos, tidig, 5 st./25 kr
 50. Tulipa ’Madonna’, vit pape­gojtul­pan, 5 st./25 kr
 51. Tulipa spren­ge­ri (som­mar­tul­pan), spe­ci­ell, röd, 2 st./180 kr

Tid: Onsdag 21 sep­tem­ber 2022 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Sommartulpan (Tulipa sprengeri). Foto: Dan Abelin.
Sommartulpan (Tulipa spren­ge­ri). Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.