Öppen trädgård i Vallby 10 juni 2018

Cecilia & Lasse Lasson

Vi bor i Vallby utan­för Kyrkheddinge. Vår tomt är 2600 kvadrat­me­ter. Hälften används som äng, och den andra hal­van består av gräs­mat­ta, rabat­ter, ett torv­par­ti och ett dammpar­ti. Närmast huset har vi en medel­havs­in­spi­re­rad ute­plats med per­go­lor, blå­regn och laven­del. Naturligtvis finns det även kru­kor med bland annat citrus, fikon och pal­mer. I träd­går­den växer myc­ket träd och bus­kar, bland annat en cirka fem meter hög prakt­mag­no­lia, pela­rasp och flera krydd­bus­kar. Som alla träd­gård­s­ama­tö­rer har vi rari­te­ter, men vi har kon­cen­tre­rat oss på blad och fär­ger och hel­he­ten av träd­går­den. Hjärtligt väl­kom­na sön­dag 10 juni mel­lan kloc­kan 10–16!
Cecilia & Lasse Lasson, Vallby byväg 38–11, Staffanstorp
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Fler öppna trädgårdar 2018

Årets öppna träd­går­dar hit­tar man via skanekretsen.se/oppen-tradgard/

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.