Lucka 7 – englandsnycklar

Dactylorhiza praetermissa. Foto: Annette Wilhelmsson.
I dag är det Annette Wilhelmssons englandsnycklar (Dactylorhiza praetermissa) som pryder vår julkalender:

Min förs­ta plan­ta köpte jag av Carina Larsson (Ulriksdals Trädgård på Kivik). Hon tyck­te att jag borde prova en orkidé nu när jag hade ska­pat ett stort wood­land i min träd­gård. Vågar jag det und­ra­de jag? Är det inte svårt att odla orkidéer? Det var det inte. Den trivs väl­digt bra hos mig i Skanör i zon 1 (eller noll till och med). Den frö­sår sig rik­ligt och jag hit­tar små­plan­tor över­allt i platt­gång­ar, träd­gårds­land och bland andra plan­tor. Jag bru­kar sälja över­skotts­plan­tor­na på vår växt­mark­nad. Den växer som sagt lite varstans men den gil­lar halv­skug­ga och torv­blan­dad jord. Det får gärna vara lite fuk­tigt men väldränerat.

Annette Wilhelmsson

Läs mer om eng­land­snyck­lar och andra orkidéer:
www.first-nature.com/flowers/dactylorhiza-praetermissa.php
svenskbotanik.se/wp-content/uploads/2013/10/Hedren.pdf

Dactylorhiza praetermissa R.H. (4)

Dactylorhiza praetermissa. Foto: Annette Wilhelmsson.
Dactylorhiza pra­e­ter­mis­sa. Foto: Annette Wilhelmsson.

Öppen trädgård hos Pia Persson 13 juli

Bild från Pia Perssons trädgård. Privat foto.

Söndagen 13 juli är det den sista dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar år 2014. Trädgården har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om den med­ver­kan­de träd­går­den nedan.

Pia Persson

Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlarträdgård inne­hål­lan­de peren­ner med vack­ra blad: Arisaema, Podophyllum, Trillium, Hosta m.fl. sur­jord­sväx­ter samt även rosor. Här är all­tid något nytt på gång, just nu pla­ne­ras ett nytt sten­par­ti, för att kom­plet­te­ra befint­ligt wood­land, torv­par­ti­er, våt­bäd­dar orm­bunks­bäd­dar och dam­mar. Även väx­ter till salu.
Pia Persson, Storgatan 51, Tommarp
Vägbeskrivning: Kör väg 11 mel­lan Tomelilla och Simrishamn,kör förbi Gärsnäs. Efter 2 km lig­ger Ö Tommarp på  vä sida tag av där. I bör­jan av byn går vägen över en liten bäck, förs­ta huset på hö sida efter bron.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Plantskolor att besöka i trakten:

Tågarps Trädgård

Tågarp 6:8, Tommarp
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Ulriksdal Trädgård på Kivik

Ulriksdal, Kivik
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Öppet till 17.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.