Öppen trädgård hos Pia Persson 13 juli

Söndagen 13 juli är det den sista dagen med Skånekretsens öppna träd­går­dar år 2014. Trädgården har öppet mel­lan kloc­kan 10–16. Läs mer om den med­ver­kan­de träd­går­den nedan.

Pia Persson

Öppen träd­gård med väx­ter för skug­ga. Samlarträdgård inne­hål­lan­de peren­ner med vack­ra blad: Arisaema, Podophyllum, Trillium, Hosta m.fl. sur­jord­sväx­ter samt även rosor. Här är all­tid något nytt på gång, just nu pla­ne­ras ett nytt sten­par­ti, för att kom­plet­te­ra befint­ligt wood­land, torv­par­ti­er, våt­bäd­dar orm­bunks­bäd­dar och dam­mar. Även väx­ter till salu.
Pia Persson, Storgatan 51, Tommarp
Vägbeskrivning: Kör väg 11 mel­lan Tomelilla och Simrishamn,kör förbi Gärsnäs. Efter 2 km lig­ger Ö Tommarp på  vä sida tag av där. I bör­jan av byn går vägen över en liten bäck, förs­ta huset på hö sida efter bron.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Plantskolor att besöka i trakten:

Tågarps Trädgård

Tågarp 6:8, Tommarp
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Ulriksdal Trädgård på Kivik

Ulriksdal, Kivik
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.
Öppet till 17.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.