Information, Riksmöte 2020
2 kommentarer

Plantera datumet:
12–14 juni 2020

Ådernäva (Geranium versicolor). Foto: Dan Abelin.

En gång om året anord­nar någon av Träd­gård­s­ama­tö­rer­nas lokalkret­sar ett riksmö­te. Då träf­fas träd­gård­s­ama­tö­rer från hela Sve­ri­ge under ett par dagar för att tit­ta på träd­går­dar, äta gott och hand­la väx­ter på en extra stor och fin växt­mark­nad.

12–14 juni 2020 är det dags för ett riksmö­te i Skå­ne (Ystad). Läs mer i med­lems­bla­det eller frå­ga någon i sty­rel­sen om ni vill veta mer! Hjärt­ligt väl­kom­na!

På programmet
  • Ming­el & mid­dag på Ystad Salt­sjö­bad
  • Busstu­rer med vis­nings­träd­går­dar i Skå­ne
  • Växt­lot­te­ri på mid­da­gen
  • Växt­mark­nad

Mer infor­ma­tion kom­mer våren 2020 i Träd­gård­s­Ama­tö­ren nr 1/2020 (utkom­mer 2 mars) och sam­ti­digt här på webb­plat­sen.

2 kommentarer

  1. Gunnar Larsson säger

    Var i Ystad skall riksmö­tet vara för­lagdt var skall supen vara och är det där bus­sar­na skall utgå
    Vän­li­gen
    Gun­nar Lar­s­son
    Pix­bo

    • STA Skånekretsen säger

      Ystad Salt­sjö­bad blir utgångs­punk­ten i som­mar. Mer infor­ma­tion kom­mer i bör­jan på näs­ta år.
      Hjärt­ligt väl­kom­men!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

elva − sex =