Iris (28 januari 2024)

Rabatt med iris och pion

Lotta Bernler är ofta anli­tad som före­lä­sa­re uti­från sin stora kun­skap om iri­sar, fram­förallt de skägg­lö­sa. Lotta är en träd­gård­s­ama­tör med en stor inne­hålls­rik träd­gård i Ljungskile, Bohuslän. Där har hon en stor sam­ling av ovan­li­ga skägg­lö­sa iri­sar. Hon har stor prak­tisk erfa­ren­het av att odla iri­sar, men är också intres­se­rad av hostor, mag­no­li­or m.m.

Välkomna till Alnarp. Växtlotteri. Biblioteket öppet.

Tid: Söndagen den 28 janu­a­ri 2024 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.