Iris danfordiae

Iris-danfordiae-flowers
Iris dan­for­di­ae. Foto: Sten Porse, CC BY SA 3.0, via Wikimedia Commons.
Iris dan­for­di­ae – klas­sisk klar­gul vin­ter­gäck­si­ris, kort­li­vad, 5 st./10:-

Så här skri­ver Marie Hansson om vin­ter­gäck­si­ris i Lökar & knö­lar:

Vintergäcksiris är en vac­ker och lättod­lad art men tyvärr kort­li­vad i trädgården

Läs mer och se bilder:
HIH-Gruppen
Missouri Botanical Garden

Tillbaka till löklistan

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.