Öppen trädgård i Skanör-Falsterbo 29 juni

Det kom­mer att fin­nas 14 olika träd­går­dar att besö­ka denna dag. Trädgårdarna har öppet mel­lan kloc­kan 10 och 17.

Arrangör: Öppna Trädgårdar i Skanör Falsterbo i sam­ar­be­te med Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen och Rosor på Falsterbonäset.

Läs mer om träd­går­dar­na i denna pdf.

Hos Annette Wilhelmsson i Skanör. Privat foto.
Hos Annette Wilhelmsson i Skanör. Privat foto.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.