Spännande träd och buskar (19 oktober 2016)

Henrik Sjöman berät­tar om »Spännande träd och bus­kar för stora och små träd­går­dar”. Henrik är lära­re och fors­ka­re vid SLU Alnarp med inrikt­ning växt­ma­te­ri­allä­ra och väx­tan­vänd­ning. Han är även veten­skap­lig inten­dent vid Göteborgs bota­nis­ka träd­gård med inrikt­ning vedar­tat mate­ri­al. Tidigare i hös­tas fick hans och Johan Slagstedts böc­ker Träd i urba­na land­skap och Stadsträdslexikon utmär­kel­sen Årets träd­gårds­bok 2016.

Läs mer om Årets träd­gårds­bok 2016 på www.gartnersallskapet.se/?page_=1668

Onsdag 19 okto­ber 2016 kloc­kan 19.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hemsida.
Karta på Google Maps.

Årets trädgårdsbok 2016. Foto: Dan Abelin.
Från pris­ut­del­ning av Årets träd­gårds­bok 2016 (Henrik Sjöman står när­mast Gunnel Carlson) . Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.