Alla inlägg taggade med: bellevalia

Bellevalia romana

Bellevalia roma­na – romar­hy­a­cint, vit med lite grönt/violett, 25 cm, 10 st./15:- Så här skri­ver Anna Pavord om Bellevalia roma­na i Bulb: Close up, they are enchan­ting – the ant­hers being chic dots of navy-blue. Och så här skri­ver Marie Hansson om romar­hy­a­cint i Lökar & knö­lar: Ett tips är att plan­te­ra med ståt­li­ga gran­nar som kom­mer dölja blad­ver­ket. Läs mer och se bil­der: Jennys frön och sånt Viridis Tillbaka till löklistan

Galanthusnivalis f. pleniflorus 'Flore Pleno'. Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2015

Vi har beställt 41 sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te tis­dag 29 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Owe Jaktlund –  redak­tör för Trädgårdsamatören och fli­tig säl­ja­re på våra växt­mark­na­der – och berät­tar om hur det är att odla i lök­hus, hur man skö­ter dessa lökar, om sina favo­rit­lö­kar och kom­men­te­rar även inne­hål­let i årets löklis­ta. Klicka på lök­nam­net för ytter­li­ga­re infor­ma­tion Allium ’Globemaster’ – gigan­tis­ka blom­bol­lar i aster­vi­o­lett, 3 st./80:- Allium ’Pinball Wizard’ – mörkvi­o­let­ta bol­lar, 90 cm, 3 st./75:- Bellevalia roma­na – vit med lite grönt/violett, 25 cm, 10 st./15:- Colchicum ’Lilac Wonder’ – tid­lö­sa, höst­blom­man­de, 25 cm, 3 st./45:- Corydalis soli­da ’Purple Bird’ – pur­pur nun­neört, mul­lig jord, 1 st./15:- Crocus car­twrigh­ti­a­nus ’Albus’ – vit saff­ranskro­kussläk­ting, höst, 3 st./20:- Crocus chry­sant­hus ’Advance’ – ljus­gul kro­kus med blå schat­te­ring, 10 st./25:- Crocus etruscus ’Zwanenburg’ – vitvi­o­lett kro­kus med gul mitt, 10 st./15:- Crocus spe­ci­o­sus ’Conqueror’ – klas­sisk höst­kro­kus, blååd­rad, säker, 10 st./15:- Fritillaria michai­low­skyi ’Multiflora’ – fler­blom­mig, guld­kan­tad, 3 st./50:- – UTGÅR Fritillaria thun­ber­gii – cre­­me­vit-grön klät­ter­klock­lil­ja, 30–40 cm, maj, 1 st./60:- …

Bellevalia atroviolacea

Bellevalia atro­vi­o­la­cea (syn. B. tur­kes­ta­ni­ca) – sorg­hy­a­cint med näs­tan svar­ta blom­mor, varm torr som­mar­vi­la, 1 st./45:- UTGÅR – SLUT HOS LEVERANTÖREN Så här skri­ver Marie Hansson om Bellevalia tur­kes­ta­ni­ca i Lökar & knö­lar: Mörkvioletta 1 cm stora blom­mor med gul­vi­ta kan­ter bil­dar små kom­pak­ta upp­rät­ta konis­ka kla­sar. Sommarbakas. Läs mer och se bil­der här: Pacific Bulb Society om Bellevalia Tillbaka till löklistan