Information

Iris latifolia ’King of the Blues’

Iris lati­fo­lia ’King of the Blues’ – mörk­blå eng­elsk iris, 3 st./25:-

Så här skri­ver Marie Hansson om ’King of the Blues’ i Lökar & knö­lar:

mörkt vio­let­ta blom­mor med gult och vitt vid basen på slöjorna

Läs mer och se bilder:
Avon Bulbs
Pottertons Nursery

Tillbaka till löklistan