Alla inlägg taggade med: Owe Jaktlund

Galanthusnivalis f. pleniflorus 'Flore Pleno'. Foto: Dan Abelin.

Årets löklista 2015

Vi har beställt 41 sor­ter i år. Lökarna säljs som van­ligt på vårt lök­mö­te tis­dag 29 sep­tem­ber. Då kom­mer dess­utom Owe Jaktlund –  redak­tör för Trädgårdsamatören och fli­tig säl­ja­re på våra växt­mark­na­der – och berät­tar om hur det är att odla i lök­hus, hur man skö­ter dessa lökar, om sina favo­rit­lö­kar och kom­men­te­rar även inne­hål­let i årets löklis­ta. Klicka på lök­nam­net för ytter­li­ga­re infor­ma­tion Allium ’Globemaster’ – gigan­tis­ka blom­bol­lar i aster­vi­o­lett, 3 st./80:- Allium ’Pinball Wizard’ – mörkvi­o­let­ta bol­lar, 90 cm, 3 st./75:- Bellevalia roma­na – vit med lite grönt/violett, 25 cm, 10 st./15:- Colchicum ’Lilac Wonder’ – tid­lö­sa, höst­blom­man­de, 25 cm, 3 st./45:- Corydalis soli­da ’Purple Bird’ – pur­pur nun­neört, mul­lig jord, 1 st./15:- Crocus car­twrigh­ti­a­nus ’Albus’ – vit saff­ranskro­kussläk­ting, höst, 3 st./20:- Crocus chry­sant­hus ’Advance’ – ljus­gul kro­kus med blå schat­te­ring, 10 st./25:- Crocus etruscus ’Zwanenburg’ – vitvi­o­lett kro­kus med gul mitt, 10 st./15:- Crocus spe­ci­o­sus ’Conqueror’ – klas­sisk höst­kro­kus, blååd­rad, säker, 10 st./15:- Fritillaria michai­low­skyi ’Multiflora’ – fler­blom­mig, guld­kan­tad, 3 st./50:- – UTGÅR Fritillaria thun­ber­gii – cre­­me­vit-grön klät­ter­klock­lil­ja, 30–40 cm, maj, 1 st./60:- …

Iriskrokus (Crocus banaticus 'First Snow'). Foto: Dan Abelin.

Höstens program 2015

Höstens förs­ta före­drags­hål­la­re är Owe Jaktlund på vårt lök­mö­te 29 sep­tem­ber. Charlotte Rosander kom­mer sedan och pra­tar 28 okto­ber. I novem­ber får vi chan­sen att lyss­na på Camilla Daher. Höstens växt­mark­nad är 6 sep­tem­ber. Tisdag 29 sep­tem­ber Lökmöte! Owe Jaktlund – redak­tör för Trädgårdsamatören och fli­tig säl­ja­re på våra växt­mark­na­der – berät­tar om hur det är att odla i lök­hus, om hur man skö­ter dessa lökar, om sina favo­rit­lö­kar och kom­men­te­rar även årets löklis­ta. Onsdag 28 okto­ber Trädgårdsingenjör Charlotte Rosander, som fors­kat om bux­boms­sju­kan, pra­tar om »Sjukdomar i träd­går­den – mota och/eller bota?« Söndag 15 novem­ber På årets sista möte kom­mer Camilla Daher, ord­fö­ran­de i STASS, berät­tar om sin träd­gård – »Favoriter i ett äls­kat kaos«. Obs! Klockan 13. Mötet 15 novem­ber bör­jar kloc­kan 13.00. Övriga möten bör­jar kloc­kan 19.00. Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Slottsvägen 2, Alnarp. Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s hem­si­da. Karta på Google Maps. Söndag 6 sep­tem­ber Växtmarknad på Hvilan Utbildning (Åkarp) 11.00–13.00 Kom i god tid till möte­na, så du hin­ner välja ut en bra bok ur vårt väl­sor­te­ra­de bib­li­o­tek. Du kan se vad som finns på vinst­bor­det eller till för­sälj­ning. Eller bara ming­la en stund. Vi öpp­nar nor­malt kloc­kan 18.15. Ta gärna …

Ornithogalum ponticum 'Sochi'. Foto: Owe Jaktlund.

Lucka 16 – Ornithogalum ponticum ’Sochi’

Tisdagens lucka kom­mer från Owe Jaktlund – en av tid­ning­en TrädgårdsAmatörens redak­tö­rer – och är sam­ti­digt dagens lucka i hans egna jul­ka­len­der på Facebook: I dag visar jag en lök­växt från ett släk­te med dåligt rykte. Ornithogalum pon­ticum ’Sochi’ är en pärla i släk­tet som upp­för sig exem­pla­riskt. Blommar i slu­tet av juni på 30–50 cm höga stjäl­kar. Sortnamnet, det vill säga orten där Janis Ruksans sam­la­de in den på slu­tet av 80-talet, sade mig inget när jag tio år sena­re köpte den av honom – men i dag kän­ner väl alla till det. Owe Jaktlund Oktorp, Slöinge tradgardsamatorerna.nu/tidningen-ta-arkiv-och-smakprov Läs mer om stjärn­lö­kar: linnaeus.nrm.se/flora/mono/hyacintha/ornit/welcome.html eller i Owe Jaktlunds arti­kel om stjärn­lö­kar i TrädgårdsAmatören för något år sedan (2007:137)

Kaprifol – Bohusläns landskapsblomma. Foto: Dan Abelin.

Resa till Bohuslän den 9–10 augusti 2014

Obs! Denna resa är genom­förd! Under dag 1 ska vi besö­ka Owe Jaktlunds träd­gård, äta lunch på det anri­ka Råda Säteri i Mölnlycke, gå en sten­trap­pa ner och besö­ka Gerben Tjeerdsmas plant­sko­la, åka till Dals Rostock och hälsa på Bertil Larsson (STA:s frö­ge­ne­ral) och bota­ni­se­ra i hans växtri­ke. I Dals Rostock finns också vårt Hotell Kroppefjäll, där vi ska över­nat­ta. En god buffé blir avslut­nings­mål­ti­den för dag 1, sen kry­per vi till kojs.Dag 2. Först äter vi en närings­rik­tig fru­kost sen åker vi till Tommy Ahnby – eller Gullmarsfjordens Plantskola som det egent­li­gen heter. Där stan­nar vi länge …Vårt sista träd­gård­be­sök gör vi hos Martha Karlsson-Ristorps här­li­ga träd­gård i Ljungskile.Men innan besö­ket hos Martha har vi ätit lunch vid Lyckorna Brygga Kök & Bar också i Ljungskile pre­cis vid havet. Efter Ljungskile-besö­­ken reser vi hem.Priset för allt detta är 2080 kro­nor. Det finns några få plat­ser kvar (9 juni). Anmäl dig så fort som möj­lig till Birgitta Pettersson, birgitta.pettersson@telia.com, dock senast 5 juli. Betala din resa senast den 15 juli. Obs! Denna resa är genom­förd! Läs gärna Skånekretsens rese­vill­kor innan du anmäler …