Alla inlägg taggade med: Susan Clotfelter

Saxifraga sp. Foto: Dan Abelin.

Han trädgårderar, Denver blommar

Växtgurun Panayoti Kelaidis besatt­het har satt Colorado på den hor­ti­kul­tu­rel­la kar­tan. Publicerad med benä­get till­stånd av The Denver Post Ursprungligt pub­li­ce­rings­da­tum: 21 juli 2009 Författare: Susan Clotfelter Översättning: Monica Bjerkeus Läs arti­keln på eng­els­ka här Någonstans på en bergsi­da i Kazakhstan eller östra Mongoliet eller Sydafrika eller i ber­gen i New Mexico, vän­tar en vac­ker växt på att ploc­kas och pla­ce­ras i hän­der­na på väs­ter­länds­ka träd­gårds­od­la­re som hung­rar efter ovan­li­ga och vack­ra väx­ter. Mannen med nätet – eller sna­ra­re fröku­ver­tet – är Panayoti Kelaidis. Om man frå­gar träd­gårds­mäs­ta­re så har Kelaidis, 59, varit mer ansva­rig för de senas­te tjugo årens revo­lu­tion inom väs­ter­ländsk träd­gårds­od­ling än någon annan män­ni­ska. Så pass myc­ket att han i juni 2009 pri­sa­des av American Horticultural Society med Liberty Hyde Baileys pris för livs­lång insats inom hor­ti­kul­tur. Denna pre­sta­tion talar för djupa kun­ska­per, men också för en typ av evan­ge­lism. ”Det är mer än besatt­het; det är mer än tvång”, säger Pat Hayward, pro­gram­an­sva­rig för hor­ti­kul­tur vid Colorado State University (CSU), som har känt Kelaidis i 30 år. ”Jag har sett honom smeka en bloms­ter­lök och …