Alla inlägg taggade med: Uetersen

Resa till Kiekeberg april 2018

Resefavorit i repris – Kiekebergs plant­mark­nad i april Resan arran­ge­ras av Vannarpsbussarna för med­lem­mar­na i Skånekretsen. Skånekretsen besök­te senast Kiekebergs plant­mark­nad 2013 (som en av jubi­le­um­så­rets akti­vi­te­ter). Vi hop­pas att såväl nya som »gamla« med­lem­mar tyc­ker det kan vara dags med en liten inköps­run­da igen. Hela upp­läg­get är väl beprö­vat och blir som föl­jer: Dag 1 Avresa från Alnarp kloc­kan 08.00 fre­da­gen den 13 april. Den som vill tar med fika­korg. Det går natur­ligt­vis även bra att fika på turen Rødby–Puttgarden. Picknick-lunch kom­mer vi att ha med oss och den tänk­te vi inta i Hachmanns lilla café på plant­sko­lan i Barmstedt. Holger Hachmann häl­sar alla väl­kom­na! Ni som vill göra för­hands­be­ställ­ning­ar och hämta ut på fre­da­gen, ange gärna »Skane/Sweden« i sam­band med ert namn, så under­lät­tas han­te­ring­en på plant­sko­lan och inlast­ning­en i bus­sen går lite smi­di­ga­re. Det går lika bra att hand­la på plats. Det är inga andra besök inpla­ne­ra­de på fre­da­gen, så vi rul­lar sedan direkt till hotel­let för incheck­ning och kväl­lens mid­dag. Hotellet lig­ger i Uetersen och heter Parkhotell Rosarium – samma som 2013 …

Kiekeberg och Tyskland 16–18 augusti 2013

Lite nytt – vi har ju bru­kat åka i april till Kiekebergs växt­mark­nad, nu väl­jer vi hös­ten, ett lite annat plantsor­ti­ment såle­des. Ta nedan­stå­en­de som en apti­tre­ta­re. Mer infor­ma­tion föl­jer på Alnarp i vår och fort­satt här på web­ben. Planering för inre­se­da­gens pro­gram pågår. Vi bor 2 nät­ter i Uetersen på Parkhotel Rosarium. Dag 2 tar Kiekeberg-mark­­na­­den mer­par­ten av dagen. Hemresedagen åker vi till Horstmann som häl­sar oss varmt väl­kom­na på sön­da­gen. Så bota­ni­se­rar vi bland de små rara barr­väx­ter­na. Maken och jag var i Tyskland ett par dagar i maj 2012 och stan­na­de till hos Horstmann på vägen hem. Dessa val man ställs inför… God mat och trev­ligt säll­skap och så alla dessa väx­ter. Ni häng­er väl med?!?!?! 2010 på våren när vi senast arran­ge­ra­de en Kiekeberg-resa låg pri­set på gans­ka pre­cis 3.000 kro­nor. Jag skul­le tro vi ham­nar där någon­stans. Lotta Björnlund Läs gärna Skånekretsens rese­vill­kor innan du anmä­ler dig till resan. Det finns fort­fa­ran­de (30 juli) en möj­lig­het att följa med. Ring Lotta Björnlund på 0733–424904. Listan över utstäl­la­re på växt­mark­na­den finns nu på Kiekebergs …