Under konstruktion

Skånekretsen byg­ger just nu upp en ny hem­si­da. Ha tåla­mod! I feb­ru­a­ri kom­mer arbe­tet för­hopp­nings­vis vara helt klart. Under tiden rekom­men­de­rar vi ett besök på vår blogg eller vår sida på Facebook. Om du är intres­se­rad av att bli med­lem fyl­ler du i for­mu­lä­ret här och anger att du vill vara med i Skånekretsen.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.