Årsmöte med föredrag (26 februari 2023)

 

Crocus 'Blue Pearl'. Foto: Dan Abelin.

Årsmöte och före­drag: Konsten att skapa balans i trädgården.

Kallelse till års­mö­tet med dag­ord­ning och verk­sam­hets­be­rät­tel­se med­följ­de vårens medlemsblad.

Gertrud Larsson, träd­gård­s­ama­tör från Blekingekretsen har anlagt  flera träd­går­dar. Gertrud byg­ger nu upp en ny träd­gård medan en gam­mal omfor­mas till en mer lätt­skött. Det hand­lar om att förmå natu­ren att sam­ar­be­ta för att uppnå en träd­gård som är lätt att leva i och åld­ras med.

Föredraget ges även på Zoom. Kontakta Lena Eidevall. lena@eidevall.se

Välkomna till Alnarp. Växtlotteri.

Tid: Söndag 26 feb­ru­a­ri 2023 kloc­kan 13.
Plats: Terra Nova, SLU, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.