Att leva med trädgård (22 oktober 2014)

Onsdagen 22 okto­ber är det dags för Lena Drameus-Åberg och Kjell Åberg att berät­ta för oss om hur det är »Att leva med träd­gård«. Kjell och Lena berät­tar om sina liv på Åbergs Trädgård som inne­bär odling av över 2000 sor­ters örtar­ta­de väx­ter, visio­ner, bok­skri­van­de, möten med träd­gårds­en­tu­si­as­ter, skörd och tillag­ning av härod­lat m.m. De har lovat ta med plan­tor till försäljning.

Onsdag 22 okto­ber 2014, kl 19, Terra Nova, Lantbruksuniversitetet, Alnarp

Evenemanget på Facebook

Läs mer:
Vårens peren­ner svåra att mot­stå, Upsala Nya Tidning 9 maj 2014
Sagolik gröns­ka, Sydsvenskan 2 sep­tem­ber 2009
Sommarintervju i Ystads Allehanda 17 juni 2009