Föredrag, Program

En trädgård – vad ska man med den till? (26 mars 2020) – inställt

Pionen 'Lemon Chiffon' (Paeonia 'Lemon Chiffon'). Foto: Dan Abelin.

OBS! INSTÄLLT. I mars har vi gläd­jen att än en gång få lyss­na på den väl­kända träd­gårds­pro­fi­len Karin Berglund.

Tyvärr måste vi stäl­la in denna föreläsning/medlemsmötet tors­dag 26 mars på Alnarp, då Karin Berglund inte har möj­lig­het att komma till oss.

Rent all­mänt för­ut­sät­ter vi än så länge att vi ska kunna genom­fö­ra vårens övri­ga akti­vi­te­ter i kret­sen, lik­som riksmö­tet i som­mar, trots coro­na­vi­ru­set covid-19.

Vi upp­da­te­rar här på vår webb­plats om något oför­ut­sett inträf­far och hop­pas att ni går in här ibland och tit­tar! Vi föl­jer själv­klart nyhets­rap­por­te­ring och besked från Folkhälsomyndigheten och regeringen.

Väl mött på nästa möte tors­dag 16 april! 💚

Karin Berglund är jour­na­list, för­fat­ta­re, foto­graf och även mång­å­rig med­lem i Trädgårdsamatörerna. Hon har skri­vit många äls­ka­de böc­ker om väx­ter, träd­går­dar och träd­gårds­män­ni­skor, senast Det var en gång en träd­gård – min­nen från ett odlar­liv. Hjärtligt välkomna!

Tid: Torsdag 26 mars 2020 kloc­kan 19. OBS! INSTÄLLT.
Plats: Terra Nova (Gamla aulan), Agricum, Slottsvägen 2, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Föredraget pre­sen­te­ras i sam­ar­be­te med Folkuniversitetet.

2 kommentarer

 1. Vivika Hagberth säger

  Hej! Kan man gå på före­läs­ning­en utan att vara med­lem i trädgårdsamatörerna?
  Kostnad?

 2. Agneta Bjarnevik säger

  Hej Vivika!
  Man får gärna gå på en före­läs­ning och se om detta kan vara en för­e­ning som man är intres­se­rad av att bli med­lem i, det kos­tar inget. Vill man bli med­lem efter det då kos­tar det 300 kr/år, man blir med­lem i Trädgårdsamatörerna och kan välja en krets (Skånekretsen).
  Våra före­läs­ning­ar kos­tar inget för med­lem­mar, vi har också andra akti­vi­te­ter, kur­ser, resor och vand­ring­ar. I år kom­mer vi ha ett riksmö­te för hela för­e­ning­en, då blir det resor till pri­va­ta träd­går­dar och några andra sevärd­he­ter, ming­el och mid­dag och en växt­mark­nad, utgår från Ystad. Mer att läsa kom­mer i bör­jan av mars. Vill du komma till en före­läs­ning, kon­tak­ta någon av oss i sty­rel­sen, så vi vet att du tän­ker komma, och ta gärna med dig någon som också är intres­se­rad. Vi finns under kon­tak­ter, längst ner på sidan. Hjärtligt välkommen!

Kommentarsfunktionen är stängd för detta inlägg.