Resa med Sydsvenska Rhododendron och Magnoliasällskapet

Sydsvenska Rhododendron och Magnoliasällskapet genom­för en två­da­gars­re­sa till bland annat Västergötland den 1 och 2 juni. Det finns plat­ser kvar i fall med­lem­mar i Trädgårdsamatörerna är intresserade.
Inbjudan och mer infor­ma­tion finns på Rhododendronsällskapets webb­plats: https://rhododendron-syd.se/wp-content/uploads/Resa-Vastergotland‑1–2‑juni-2024.pdf

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.