Växtmarknad (5 maj 2024)

Välkomna till vårens växtmarknad på Alnarp!

Observera att vi byter plats för vår popu­lä­ra växtmarknad:
I år kom­mer vi att hålla växt­mark­na­den på SLU Alnarp, strax intill loka­len där vi har våra med­lemsmö­ten. Ni hit­tar oss vid par­ke­rings­plat­sen kors­ning­en Sundsvägen/Växthusvägen i Alnarp. Kom till par­ke­ring 6 på Alnarps karta i pdf-format.

Tyvärr kan vi denna gång inte erbju­da fika att köpa på plats som vi brukar.

Du som kom­mer för att sälja väx­ter och har frå­gor kring den nya mark­nads­plat­sen kan kon­tak­ta Olof Norrlöw. Han är växt­mark­nads­an­sva­rig i styrelsen.
E‑post: Olof Norrlöw
Telefon: 0723–33 28 43

Tid: Söndagen den 5 maj 2024 kloc­kan 11–13.
Plats: På par­ke­rings­plat­sen Sundsvägen/Växthusvägen, SLU, Alnarp.
Vägbeskrivning och områ­des­kar­ta på SLU:s webbplats.
Karta på Google Maps.

Växtmarknad maj 2023. Foto: Dan Abelin.
Växtmarknad maj 2023. Foto: Dan Abelin.
Växtmarknad maj 2023. Foto: Dan Abelin.
Växtmarknad maj 2023. Foto: Dan Abelin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.