Höstens program 2023

Detta är kret­sens pro­gram under hös­ten 2023. Kontrollera för säker­hets skull efter­hand här på webb­plat­sen och på Facebook.

Presentation av före­lä­sar­na m.m. finns i med­lems­bla­det. Mer infor­ma­tion läggs allt­så även ut löpan­de här på nätet.

  • Söndag 3 sep­tem­ber kl. 11–13
   Växtmarknad på Hvilan Utbildning, Kabbarpsvägen 126, Åkarp.
  • Söndag 10 sep­tem­ber kl. 10–15
   Kurs i att till­ver­ka tråg i hyper­tu­fa. Anmälan senast 25 augusti till ingrid.m.sjoberg@gmail.com
  • Måndag 25 sep­tem­ber kl. 19 
   Lökmöte med före­drag om Trillium med Owe Jaktlund.
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
  • Söndag 1 okto­ber och 8 oktober
   Kurs. Växternas latins­ka namn. Anmälan senast 24 sep­tem­ber till eivor.landskrona@gmail.com
  • Onsdag 18 okto­ber kl. 19
   Corydalis. Föreläsning med Magnus Lidén.
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
  • Söndag 12 novem­ber kl. 13
   Trädgårdsväxternas histo­ria med Eva Gustavsson.
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.
  • Söndag 28 janu­a­ri kl. 13
   Iris. Föreläsning med Lotta Bernler.
   Terra Nova, Slottsvägen 2, Alnarp.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.