Köp benmjöl från Skånekretsen 2021

Första hel­gen i maj skul­le vi ha haft vår växt­mark­nad – ett van­ligt år. Men detta år är ju ytter­li­ga­re ett ovan­ligt år. I år kom­mer man där­e­mot åter­i­gen att kunna köpa ben­mjöl på några utval­da plat­ser i Skåne.

För vi vet att många av er bru­kar passa på att köpa sin spann med ben­mjöl på en före­läs­ning eller på vårens växt­mark­nad. Därför har vi ord­nat så att ni även i år ska kunna köpa ben­mjöl genom Skånekretsen, trots att alla akti­vi­te­ter ställts in.

  • Jan-Åke Larsson (tele­fon 0706501291) har ett stör­re för­råd ben­mjöl hemma hos sig utan­för Staffanstorp. Öppet fre­da­gar kl. 13–18 och annars efter överenskommelse.
  • För er som bor läng­re norrut finns ett mind­re lager hos Eivor Johansson i Landskrona (tele­fon 0735272879).
  • För er i Mellanskåne har vi ett litet lager utan­för Eslöv hos Anita Lassing (tele­fon 0702895380).
  • För er som bor på östra sidan finns ett mind­re lager hos Lena Eidevall (tele­fon 0727111895) söder om Furuboda (Yngsjö).
  • Och för er som bor i syd­väst finns även ett mind­re lager hos Maj-Lis Åkesson (tele­fon 0760867118) i Vellinge.

Du ring­er till den du vill komma och hand­la ben­mjö­let hos och gör upp om när du kan komma dit och hur du ska hitta. Väl på plats beta­lar du (helst) med Swish, annars med jämna kon­tan­ter (80 kro­nor per spann).

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.