Lucka 4 – höstcyklamen

Julkalenderns fjär­de lucka kom­mer från Marie Widén – bota­ni­ker och tidi­ga­re före­stån­da­re för Botaniska träd­går­den vid Lunds universitetet:

Höstcyklamen, Cyclamen hede­ri­fo­li­um, blom­mar för fullt nu, i mit­ten av novem­ber. En liten tuf­fing från södra Europa som bör­jar knop­pas i sep­tem­ber och blom­mar några vec­kor fram­åt. Nästan sam­ti­digt utveck­las de deko­ra­ti­va bla­den och för­blir gröna under vin­tern. Jag fick två små knö­lar av en vän för sex år sedan. Till min gläd­je hit­ta­de jag på våren, gömda under bla­den, mogna fruk­ter, klot­run­da kulor fulla med frön. Fröna gror vil­ligt och bil­dar pyt­tesmå bruna knö­lar som kan blom­ma redan efter två år. Nog måste man beund­ra så vack­ra, deli­ka­ta blom­mor käm­pan­de mot kylan!

Hälsningar från entu­si­as­tisk blomäls­ka­re och odla­re i Lund,
Marie Widén

Höstcyklamen (Cyclamen hederifolium). Foto: Marie Widén.
Höstcyklamen (Cyclamen hede­ri­fo­li­um). Foto: Marie Widén.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.