Ny växtmarknadsplats

Tyvärr kan vi inte vara kvar på vår van­li­ga plats när vi har växt­mark­na­der. De som hyr loka­ler­na där och plat­tan vill ha fri till­gång till dessa. Vi hål­ler på och letar efter en ny plats att kunna vara på. Växtmarknaden blir ju stör­re och stör­re. Mer infor­ma­tion kom­mer vi att ge på nästa växt­mark­nad sön­dag 7 sep­tem­ber och här på vår hemsida.

7 september 2014 i Alnarp

Höstens växt­mark­nad kom­mer åtminsto­ne ändå att vara i Alnarp men på annan plats. Vi flyt­tar till par­ke­ring 6. Den lig­ger cirka 200 meter från där vi bru­kar vara. Områdeskarta (pdf) hit­tar man här.

Till säljarna

Det kom­mer att bli trångt i höst så par­ke­ra nära varand­ra. Vi stäng­er av par­ke­ring­en och öpp­nar den igen kloc­kan 8 då vi hjäl­per till så att alla får plats. Var snäll och respek­te­ra detta, för allas trivsel.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.