Öppen trädgård 17 maj 2015

Gert Lövgren

Söndag 17 maj 2015 har Gert Lövgren öppen träd­gård. Det är en skogs­träd­gård med myc­ket träd, vild­vux­et, rho­do­dendron och aza­le­or. Välkomna mel­lan kloc­kan 10–16!
Gert Lövgren, Garvarevägen 10, Västra Torup
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps