Anemone blanda ’Blue Shades’

Anemone blanda purple white 2010-04-24
Blandade Anemone blan­da i Quebec. Foto: Antoine Letarte, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons.
Anemone blan­da ’Blue Shades’ – blå­vi­o­lett bal­kan­sip­pa, 10 st./10:-

Så här skri­ver Marie Hansson om bal­kan­sip­pan i Lökar & knö­lar:

Balkansippa är en lättod­lad AGM-belö­nad träd­gårds­växt som vill stå väl­drä­ne­rat i anting­en humus­rik eller san­dig jord i full sol eller halvskugga.

Och så här skri­ver Eric Wahlsteen & Kenneth LorentzonGeofyter:

Blue Shades ingen egent­lig namn­sort utan bland­ning av olika blå nyanser.

Läs mer och se fler bil­der här:
RHS Gardening
Wikipedia

Tillbaka till löklistan

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.