Allium zebdanense

Allium zebdanense - Botanischer Garten München-Nymphenburg - DSC07657
Allium zeb­da­nen­se i Botanischer Garten München-Nymphenburg. Foto: Daderot, via Wikimedia Commons.
Allium zeb­da­nen­se – maj­lök, rekom­men­de­rad av Henrik Zetterlund, lättod­lad, vit, 5 st./20:-

Så här skri­ver Marie Hansson om maj­lö­ken i Lökar & knö­lar:

Lättodlad lök med basa­la och gröng­län­san­de, ca 6 mm breda och 10–30 cm långa blad och vita ca 3 cm stora, klock­li­ka blom­mor i glesa flockar.

Läs mer och se fler bil­der här:
Kevock Garden
Wikipedia

Tillbaka till löklistan

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.