Crocus kotschyanus ’Albus’

Crocus kot­schy­a­nus ’Albus’ – vit sep­tem­berkro­kus, 5 st./25:-

Utgick tyvärr från förra årets löklis­ta eftersom den var slut hos leve­ran­tö­ren. I år hop­pas vi på bätt­re tur …

Läs mer och se bil­der här:
Ivydene Gardens
Netherland Bulb

Tillbaka till löklistan

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.