Lucka 16 – Ornithogalum ponticum ’Sochi’

Tisdagens lucka kom­mer från Owe Jaktlund – en av tid­ning­en TrädgårdsAmatörens redak­tö­rer – och är sam­ti­digt dagens lucka i hans egna jul­ka­len­der på Facebook:

I dag visar jag en lök­växt från ett släk­te med dåligt rykte. Ornithogalum pon­ticum ’Sochi’ är en pärla i släk­tet som upp­för sig exem­pla­riskt. Blommar i slu­tet av juni på 30–50 cm höga stjäl­kar. Sortnamnet, det vill säga orten där Janis Ruksans sam­la­de in den på slu­tet av 80-talet, sade mig inget när jag tio år sena­re köpte den av honom – men i dag kän­ner väl alla till det.

Owe Jaktlund
Oktorp, Slöinge
tradgardsamatorerna.se/tidningen

Läs mer om stjärn­lö­kar i Owe Jaktlunds arti­kel om stjärn­lö­kar i TrädgårdsAmatören för något år sedan (2007:137)

Ornithogalum ponticum 'Sochi'. Foto: Owe Jaktlund.
Ornithogalum pon­ticum ’Sochi’. Foto: Owe Jaktlund.

Gc22 ornithogalum umbellatum and nutans

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.