Lucka 19 – Lilium lophophorum

Dagens favoritväxt är hjälmliljan (Lilium lophophorum) och kommer från Maryla Wallin på Trädgårdsamatörernas medlemsservice:

Lilium lop­hop­ho­rum är en av mina favo­ri­ter, men jag har inte lyc­kats odla den – ännu.
Första gång­en jag såg den ”på rik­tigt” var 2011, på en brant slutt­ning i Yunnan där det gick ko-jakar och beta­de. Den stack upp ur ett tätt, stic­kigt snår och det var väl där­för den fort­fa­ran­de stod kvar – ingen ko-jak hade orkat plöja ige­nom taggarna.
Varför tyc­ker jag om den?
Två anled­ning­ar: utse­en­det för­stås – titta bara på den! Blekgul, vac­kert run­dad, lite blygt häng­an­de med huvu­det och med kron­bla­den lätt ihop­knip­ta ner­till. Om jag var en bloms­teräl­va skul­le jag sitta inne i den och låta vin­den gunga mig …
Den andra anled­ning­en är nam­net – smaka på det, det lik­som rul­lar runt inne i mun­nen och vill näs­tan inte ta slut. Jag har sla­git upp lop­hop­ho­rum i Jens Corneliusons Växternas namn och lärt mig att lop­hos kom­mer från gre­kis­kans ”tofs” och pho­rus (phoreo/pherein) är gre­kis­ka för ”bäran­de”. Mja, det ska väl lite god vilja till för att tycka att den är tofs­bä­ran­de, men jag har inte tit­tat så noga inuti den – det kanske finns en tofs där?
Varför har jag den inte i odling? Jag har för­sökt men den förs­ta jag plan­te­ra­de gil­la­de tyd­li­gen inte min vin­ter. Men jag sådde frö i våras och fick upp några små strån som står i en bänk nu – jag hop­pas att de kom­mer till­ba­ka till våren!

Maryla Wallin
tradgardsamatorerna.nu/medlemsservice

Läs mer om hjälmliljan:
www.aspaker.no/lilium_lophophorum.htm
plantsoftibet.lifedesks.org/pages/40942

Lilium lophophorum. Foto: Maryla Wallin.
Lilium lop­hop­ho­rum. Foto: Maryla Wallin.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.