Lucka 21 – Trillium ovatum f. hibbersonii

På fjärde advent berättar Inger Frändås – Älvsborgskretsen – om Trillium ovatum f. hibbersonii, litet mysktreblad:

Det här är en växt som visar vik­ten av att man inte slar­var. Den är inte svår, men annorlun­da än de fles­ta Trillium-arter vad gäl­ler pla­ce­ring. Jag läste inte på utan tänk­te bara, att ”Trillium-läge”. Så i sådant satte jag plan­tor, gång efter gång. De dog. Sedan kol­la­de jag hur de egent­li­gen växer när de är hemma hos sig: på expo­ne­ra­de klip­por, allt­så inte alls i lund­lä­ge. Jag satte två nya plan­tor på nord­ost­si­dan av ett sten­par­ti. Längst ner, så att de ändå skul­le få det vat­ten som rann ner­i­ge­nom. Alltså ljust men inte soligt, väl­drä­ne­rat men inte torrt. Där har de sedan stått mel­lan några ste­nar och bara bli­vit fler, gre­nat ut sina rhi­zo­mer men också fröat.
Det är en av de rik­tigt små Trillium-arter­na, hos oss bara omkring 5 cm hög. Blommorna kanske 4 cm vida. Storasyster, myskt­re­blad, T. ova­tum, har en svag men god doft, därav nam­net. Den här kan jag inte känna att den dof­tar. Den är bland de förs­ta arter­na i släk­tet. Här i zon 4 kom­mer blom­mor­na redan i mit­ten av april och en månad sena­re har den moget frö. Den hör till den tidi­ga vårens gläd­jeäm­nen härup­pe och jag är svårt för­tjust i den.

Inger Frändås
Ulricehamn
www.sta-alvsborg.se
www.facebook.com/pages/STA-Älvsborgskretsen/1428931450676514

Läs mer om andra treblad:
www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=341
en.wikipedia.org/wiki/Trillium

Trillium ovatum f. hibbersonii. Foto: Inger Frändås.
Trillium ova­tum f. hib­ber­so­nii. Foto: Inger Frändås.
Trillium ovatum f. hibbersonii. Foto: Inger Frändås.
Trillium ova­tum f. hib­ber­so­nii. Foto: Inger Frändås.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.