Lucka 6 – japansk lönn

På andra advent är det hor­to­no­men Carina Larsson som bju­der på den sjät­te luckan:

Jag är hor­to­nom i grun­den med inrikt­ning på växt­för­äd­ling. Efter tjugo år i bran­schen star­ta­de vi en egen liten plant­sko­la på Ulriksdal i Kivik med jul­ro­sor och ovan­li­ga träd och bus­kar som spe­ci­a­li­tet. Nu ytter­li­ga­re tjugo år sena­re är det bara lön­nar som gäl­ler för Aceratum – Kåseberga.

Som värm­län­ning boen­de i Skåne sak­na­de jag de rik­tigt spra­kan­de höst­fär­ger­na. Så det blev efter­hand många lön­nar i träd­går­den och då upp­täc­ker man snart den fan­tas­tis­ka vari­a­tion som finns inom arten Acer pal­ma­tum, japansk lönn. Med olika sor­ter får man inte bara höst­fäg­ring utan också fan­tas­tis­ka skön­hets­upp­le­vel­ser vår, som­mar och vin­ter för såväl den lilla som stora träd­går­den. Här finns verk­li­gen ett träd för alla!

Se några av alla fina japans­ka lön­nar som finns på Aceratums webbplats.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.