Tulipa ’Black Parrot’

Tulipa Black Parrot
Tulipa ’Black Parrot’. Foto: Anna reg, CC BY SA 3.0, via Wikimedia Commons.
Tulipa ’Black Parrot’ – pape­gojtul­pan i mörkt pur­pur, 5 st./20:-

Så här skri­ver Susanna Rosén om ’Black Parrot’ i Stora tul­pan­bo­ken:

En väl­känd sort som är sär­skilt vac­ker i kom­bi­na­tion med andra tul­pa­ner i samma färgska­la. I Wij träd­går­dar ser man den till­sam­mans med lil­je­blom­man­de tul­pa­ner i mör­kas­te purpur.

Läs mer och se bilder:
RHS Gardening
Tulpanen.se

Tillbaka till löklistan

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.