Växtmarknad 3 september 2017

Skånekretsen anord­nar växt­mark­nad två gång­er per år (förs­ta sön­da­gen i maj respek­ti­ve sep­tem­ber). Söndag 3 sep­tem­ber är det allt­så dags igen. Hjärtligt väl­kom­na till Hvilan Utbildning för att fynda väx­ter till trädgården!

Både glada träd­gård­s­ama­tö­rer och en del plant­sko­lis­ter säl­jer väx­ter av alla de slag. På hös­ten bru­kar det vara uppåt fyrtio–femtio olika säl­ja­re på plats!

Söndag 3 september klockan 11.00–13.00

– utför­li­ga­re infor­ma­tion och reg­ler finns på https://skanekretsen.se/vaxtmarknader/

Läs mer om »Gröna fan­tas­ter på jakt« – arti­kel i Sydsvenskan om växt­mark­na­den hös­ten 2015:
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/grona-fantaster-pa-jakt/

Vägbeskrivning

Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.