Växtmarknader hemma hos i september 2020

Vår van­li­ga och väl­be­sök­ta växt­mark­nad i sep­tem­ber kan inte genom­fö­ras. För att ändå ge möj­lig­het att köpa/sälja väx­ter av varand­ra har vi frå­gat våra med­lem­mar om de kan tänka sig att öppna sin träd­gård och ha för­sälj­ning hemma.

Här är några av de ama­tör­träd­går­dar som har växtmarknad/försäljning hemma i sep­tem­ber 2020. Hör av dig om du är med­lem och vill sälja väx­ter hemma i september.

5–6 september kl. 10–16

Inger Andersson, Helsingborg

Görarpsvägen 168, Helsingborg.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0738–22 74 44.
Försäljning av peren­ner och buskar.

Lena Hyllander & Maria Andersson, Helsingborg

Odlingslott vid Blygatan, Helsingborg. Skyltar vid parkering.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0707–16 53 83.
Många peren­ner till för­sälj­ning, bland annat Althaea offi­ci­na­lis, Asarum epi­gy­num ’Takasago-Saishin’, Campanula zang­e­zu­ra, Codonopsis sp., Leonurus car­di­aca ’Grobbebol’, Polemonium cae­ru­le­um (vit & blå), Sisyrinchium stri­a­tum, Valeriana offi­ci­na­lis, Veratrum nig­rum.

Marie & Jan-Åke Larsson, Staffanstorp

Kvarntorps Trädgårdsställningar.
Särslövs Kyrkoallé 202–17, Staffanstorp.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 070–650 12 91.
Försäljning av växt­stöd och betong­fi­gu­rer och ‑bord.
Läs mer på www.kvarntorp.com

Rogers Plantshop, Trelleborg

Lillevångsvägen 9, Trelleborg.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0738–41 31 30.
Öppnar upp både träd­gård, växt­hus och båg­hall och där hit­tar du mas­sor av ovan­li­ga medel­havs­väx­ter, Skånes störs­ta sor­te­ring av kak­tus och sucku­len­ter, öken­ros och Plumeria med mera.
Läs mer på www.rogersplantshop.se

Sebbarps planthandel, Sebbarp

Sebbarp 503, Löberöd.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 076–009 05 52 (Henrik & Carina).
Försäljning av egen­upp­drag­na rodo­dendron och aza­le­or från frön och sticklingar.

Peter & Stina Linder, Linders plantskola, Hörby

Köinge 6902, Hörby.
4 km syd­ost Hörby.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0733–51 87 16.
Försäljning av ovan­li­ga väx­ter, både lig­no­ser och peren­ner. Arboretum att gå runt i.
Läs mer på www.lindersplantskola.se

Ulrika Johansson, Gärds Köpinge

Obs! Lördag kl. 11–16 och sön­dag kl. 11–14.
Bamsholmsvägen 15, Gärds Köpinge.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Följande för­säl­ja­re kom­mer att sälja väx­ter på Ulrika Johanssons två rym­li­ga tom­ter i Gärds Köpinge:

 • Ulrika Johansson, Gärds Köpinge.
 • Ulf Sill, Mörrum.
 • Larz Danielsson, Hammarstrand.
  Spezialplant.
  Läs mer på spezialplant.nu
 • Gerben Tjeerdsma, Vargaslätten.
  Gerbianska trädgården.
  Läs mer på gerbianska.com
 • Boel Thorsell, Byxelkrok.
  B´STRÖÖ träd och buskar.
  Läs mer på bstrootradobuskar.se
 • Eric Breed, Lisse, Holland.
  Läs mer på tulippictures.eu
 • Börje Fransson, Finspång.
 • Monica & Peter Knutsson, Oxelösund.
 • Pia & Johnny Karlsson, Pålsboda.
 • Stellan Johansson, Laholm.
 • Jaap Hoogenbosch, Polen.

12 september kl. 10–15

Aceratum, Kåseberga

Carina och Thord som tidi­ga­re hade Ulriksdals Trädgård på Kivik har nu flyt­tat till Kåseberga och dri­ver i liten skala en plant­sko­la med ett myc­ket stort sor­ti­ment av japans­ka lönnar.
Peppingevägen 67–17, Kåseberga.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps
Telefon 0708–70 61 00.
Klockan 10 och 14 ges en kor­ta­re infor­ma­tion om det fasci­ne­ran­de lönn-släk­tet. Cirka 100 olika sor­ter i olika storlekar.
Se sor­ti­ments­lis­ta på http://www.edafos.se/tradgard/plantskola/acer/sortiment%20-%20lonnar.pdf
Erbjudande: 3 val­fria små­plan­tor 30–60 cm för 750 kr (nor­malpris 300 kr/st.). Dessa plan­tor är märk­ta med stor­lek ”P9” i sortimentslistan.
Läs mer på www.edafos.se/tradgard

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.