Växtmarknad hos Ulrika Johansson 21 maj 2022

Trädgårdsamatören Ulrika Johansson arran­ge­rar åter­i­gen en växt­mark­nad i sin träd­gård i Gärds Köpinge. Boka in lör­dag 21 maj 2022!

Lördagen den 21 maj 2022 mel­lan kloc­kan 10–15 kom­mer Ulrika Johansson att ha mas­sor av spän­nan­de väx­ter till salu hemma hos sig i Gärds Köpinge (utan­för Kristianstad).

Lördag 21 maj 2022 kl. 10–15

Ulrika Johansson, Gärds Köpinge

Bamsholmsvägen 15/Fredrika Bremers väg, Gärds Köpinge.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps

Följande för­säl­ja­re kom­mer att sälja väx­ter på Ulrika Johanssons två rym­li­ga tom­ter i Gärds Köpinge:

Varmt väl­kom­na till Gärds Köpinge!

Tänk på att de utländs­ka säl­jar­na inte tar Swish utan bara kon­tan­ter! Svenska peng­ar går bra men såklart även dans­ka kro­nor och euro.

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.