Arboretumvisning 4 oktober

Lördagen den 4 okto­ber 2014 öpp­nar Peter Linder sin plant­sko­la för oss träd­gård­s­ama­tö­rer och gör en vis­ning av deras arbo­re­tum. Det kom­mer bli under­bart att se alla dessa träd och väx­ter i sina höstfärger.

Plantskolan öpp­nar kloc­kan 10 och Peters vis­ning blir cirka 11. Ta till­fäl­let i akt och besök denna spe­ci­el­la plant­sko­la i sin höst­skrud. Vi ses den 4 oktober.

Läs mer om Peter Linder och Linderslunds arbo­re­tum i Skånska Dagbladet.

Adress: Peter Linder, Köinge 6902, Hörby
E‑post: peter@lindersplantskola.se

Vägbeskrivning på Linders Plantskola.
Karta och väg­be­skriv­ning på Google Maps.

Evenemanget på Facebook

Arboretumvisning 4 oktober

© 2022 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.